Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
deprim
2668 efad 650
Marco Barchesi
deprim
8700 3695 650
deprim
4643 4380 650
Madeline Masarik
Reposted byzywa91 zywa91
deprim
4184 2e1b
Sean Archer
Reposted byusmiechgajowegozywa91leyleleylebaahhasmoothhhh
deprim
2879 a78b
deprim
1463 6693
Snapshot
Reposted fromwhats whats
deprim
deprim
deprim
5450 b7d1
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaBloodMoon BloodMoon
deprim
5015 f758
Reposted byjakkolwiekglowacukruarekszrododendron
deprim
0968 e6ed
Reposted byleyle leyle
deprim
5473 f48d
Reposted fromflanela flanela
deprim
deprim
[…] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: „Nie martw się jakoś to będzie” ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— czubaszek
Reposted bybadalenadynamitepaperheartostatniarosraroblondinetobecontinued
deprim
4299 a7a3
Reposted bySpleezorsonisbackTangledUpcarramba
deprim
1305 d85e
deprim
- Weekendy. Ostatnio żyję tylko w weekendy.
- A co niby robisz w pozostałe dni?
- Dryfuję w czasoprzestrzeni. Życiem tego nazwać nie można. To tak jakby mnie w połowie nie było. Irytujące. 
— me&A.
Reposted frombutterfly-effect butterfly-effect
deprim
6625 2d83
Reposted fromszatanista szatanista viascorpix scorpix
deprim
0371 ecc0
Reposted fromletshavesex letshavesex vialorane lorane
deprim
5639 2ffd
Reposted fromLauderdak Lauderdak vialevilette levilette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl